Язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 - страница 3


^ 8. Заповнення таблиці 7 додатка 4 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства»


8.1. Таблиця 7 додатка 4 до Порядку призначена для визначення страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.

У випадку, коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 не формується та не подається до органу Пенсійного фонду.

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

8.2. Формування реквізитів таблиці 7 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01. Код ЄДРПОУ: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04. Тип — позначка “Х”: вноситься у клітинку відповідного варіанту:

початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в ідентифікаційному номері якої було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО та код підстави для обліку спец стажу;

додаткова, коли в таблиці 7 додатка 4 Порядку страхувальником було допущено помилку при заповненні даних він подає разом із звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 7 – додаткова.

У разі якщо страхувальник подає за один і той же звітний період таблиці зі статусом - скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).


Реквізит 06. Громадянин України (1-так; 0-ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка “Х”, а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.

Реквізит 07. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК”- константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN”- дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “ХХХХХХ” - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.

Реквізит 08. Код підстави для обліку спецстажу: восьми-розрядний код, що складається з чотирьох частин. За Законом України “Про пенсійне забезпечення ” кодування здійснюється у такому порядку:

Ідентифікатор нормативно–правового документа — три ключові літери (абревіатура), тобто — ЗПЗ;

стаття Закону — три цифри (номер статті), якщо це “Пенсії за віком на пільгових умовах”, то зазначається 013;

пункт статті Закону — одна літера, зокрема “працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць”, вноситься літера А.

У випадку, якщо у тексті пункту статті є норми, які визначають специфічні умови спеціального стажу, то до виділеної частини пункту додається відповідний порядковий номер в пункті. Таким чином, у нашому прикладі код підстави буде мати вигляд ЗПЗ013А1. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку).

Реквізит 09. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім`я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 10. Початок періоду: зазначається 01 число місяця, якщо застрахована особа прийнята на роботу у попередніх звітних місяцях, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Якщо застрахована особа прийнята на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин в таблиці 5 додатка 4 до Порядку саме для цієї застрахованої особи.

Реквізит 11. Кінець періоду: зазначається останнє число місяця (28-31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не звільнялася із займаної посади або день звільнення із займаної посади чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Реквізит 12, 13. Заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу.

Реквізит 14. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спец стажу: зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці в залежності від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в Реквізиті 12, 13 тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць.

Реквізит 15. № наказу про проведення атестації робочого місця: зазначається № наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за Списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36.

Реквізит 16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця: зазначається дата наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за Списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36.

Реквізит 17. Ознака (СЕЗОН): у відповідному рядку вказується один з кодів ознаки “сезон” залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві з сезонним характером праці.

Код 1 – повністю в межах місяця; код 2 – не завершення в межах місяця; код 3 – завершення в межах місяця.

Реквізит 18. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці. (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).

Реквізит 19. Кількість записів на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші.

Реквізит 20. Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 21. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

9. Заповнення таблиці 8 додатка 4 «Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства»


9.1. Таблиця 8 «Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства» щомісячно заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення і призначена для відображення в розрізі кожної застрахованої особи сум грошового забезпечення/допомоги/компенсації/мінімальний розмір заробітної плати відповідно до законодавства.

Додаток 2 «Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» доповнено новими кодами:

34 - Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;

33 - Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.


9.2. Формування реквізитів таблиці 8 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01. Код ЄДРПОУ: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04. Тип — позначка “Х”: вноситься у клітинку відповідного варіанту:

початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків де було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище, ім`я та по батькові ЗО, код категорії ЗО.

При заповненні таблиці 8 додатка 4 з типом «скасовуюча» страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 8 додатка 4 з типом «початкова», таким чином, щоб суми нарахованого грошового забезпечення/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати відповідно до законодавства в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності у відповідному місяці.

Реквізит 06. Громадянин України (1-так; 0-ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка “Х”, а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.

Реквізит 07. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК”- константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN”- дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “ХХХХХХ” - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.

Реквізит 08. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім`я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 09. Код категорії ЗО: зазначається код відповідно до Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, статті 11 та 21 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”) – зазначається код 24.)

Реквізити 10, 11, 12. Дані про період отримання грошового забезпечення допомоги (компенсації) у звітному місяці: Дата початку та Дата закінчення: зазначаються дати початку та кінця періоду отримання грошового забезпечення у звітному місяці в форматі «01» або в попередньому періоді відповідно значенню наведеному в реквізиті 13.

Реквізит 13. Тип нарахувань – зазначаються тип 1 або 2:

1 - сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

2 - сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року.

У разі якщо реквізит 13 заповнюється то реквізити 10, 11, 12 не заповнюються.

Реквізит 14. Місяць та рік, за який проведено нарахування: обов’язкове поле для заповнення. Значення в цьому полі відмінне від звітного періоду допускається лише у зв’язку з нарахованою сумою у звітному місяці за попередні звітні періоди.

Реквізит 15. Загальна сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством (усього з початку звітного місяця): вносяться щомісячні загальні суми фактично нарахованого грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють, а для осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, зазначається мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

Реквізит 16. Сума нарахованого грошового забезпечення у межах максимальної величини/допомоги/компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку нараховується єдиний внесок: вносяться суми, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховується єдиний внесок відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Реквізит 17. Сума нарахованого єдиного внеску: вносяться суми єдиного внеску із заробітної плати, грошового забезпечення або доходу нараховані відповідно до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Реквізит 18. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит 19. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці. (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).

Реквізит 20. Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 21. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.


^ 10. Заповнення таблиці 9 додатка 4 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу»


10.1. Таблицю 9 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу» щомісячно формують та подають до органів Пенсійного фонду страхувальники, які нараховують та сплачують страхові внески за застрахованих осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

Згідно з абзацем 3 підпункту 1 пункту 1 статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” нарахування та сплата єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.

10.2. Формування реквізитів таблиці 10 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01. Код ЄДРПОУ: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04. Тип — позначка “Х”: вноситься у клітинку відповідного варіанту:

початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків де було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище, ім`я та по батькові ЗО, код категорії ЗО.

При заповненні таблиці 9 додатка 4 з типом «скасовуюча» страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 9 додатка 4 з типом «початкова», таким чином щоб суми зазначені в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності за відповідний місяць.

Реквізит 06. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК”- константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN”- дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “ХХХХХХ” - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.

Реквізит 07. Прізвище, ім`я та по батькові: вносяться повністю прізвище, ім`я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 08. Код категорії ЗО: зазначається код відповідно до Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для застрахованих осіб, із числа осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України – зазначається код 18.)

Реквізити 9, 10, 11. Дані про період строкової служби у звітному місяці: Дата початку та Дата закінчення: зазначаються дати початку та кінця періоду проходження строкової служби у звітному місяці в форматі «01» або в попередньому періоді відповідно значенню наведеному в реквізиті 12.

Реквізит 12. Місяць та рік, за який проведено нарахування: обов’язкове поле для заповнення. Значення в цьому полі відмінне від звітного періоду допускається лише у випадках, коли відомості про застраховану особу у попередніх звітних періодах помилково не були внесені.

Реквізит 13. Мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством: вноситься сума мінімальної заробітної плати у відповідному місяці, встановлена законодавством.

Реквізит 14. Сума нарахованого єдиного внеску: вносяться суми єдиного внеску нараховані відповідно до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (33,2% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством).

Реквізит 15. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит 16. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці. (для дати “5 січня 2011 року” необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).

Реквізит 17. Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.

Реквізит 18. Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу І для аналогічного реквізиту.


7287188072315860.html
7287361817286671.html
7287482992970977.html
7287544197107358.html
7287662030223873.html